bản thân tôi cũng không thuộc một phe phái nào cả

TULAR:
" (Từ ABEMA / "ABEMA Hills") ►︎ Video

Nguyên nhân là do thu nhập của giới trẻ ngày càng giảm

TULAR:
chúng ta không chỉ phải xử lý hệ thống pháp luật mà còn phải xử lý vấn đề nói chung

cơ chế thị trường sẽ không hoạt động vì tiền

TULAR:
Khi Chủ tịch Hosoda nghĩ về sự hòa hợp và cân bằng trong đảng

một nhà thầu nhìn thấy tài liệu của hệ thống đối tác đã hỏi tôi điều này có nghĩa là gì

TULAR:
Điều quan trọng là có cơ hội chia sẻ với mọi người những suy nghĩ của người sẽ trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Nhật Bản

Vốn dĩ tôi không quan tâm đến chính trị

TULAR:
Tôi không thể nói hệ thống nào tốt hơn

khi còn là sinh viên ngành giáo dục

TULAR:
ngay cả khi bạn nói chuyện với một người biết nhiều về nó

Ishiba là chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách

TULAR:
giáo viên bị giới hạn ở độ tuổi từ 6 đến 18